Nettvett og mobbing på sosiale medium

– Vaksne har ansvaret for nettvitet

– Vaksne må skaffe seg kunnskap om barn og unge sin bruk av internettet og sosiale medium. Og setje grenser.

Grenser: – Det er vi vaksne som må ta ansvaret for nettvett. Vaksne må syte for å skaffe seg kunnskap om kva sosiale meium er, seier Alexis Lundh frå Barnevakten.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Det seier Alexis Lundh frå Barnevakten.