Norhus brukar halve omsetninga i lokalsamfunnet

– Vi skal sette varige spor

– Av ei årsomsetning på 175 millionar kroner står vi att med 96 millionar kroner. Dette brukar vi til å hyre lokale fagarbeidarar, vi held naboane dykkar i arbeid og pengane forplantar seg til neste ledd.

Einar Holsvik under Næringskonferansen Søre Sunnmøre torsdag.  Foto: Joachim Åsebø

Nyheiter

Då Einar Holsvik tok over som leiar i Norhus Ørsta hadde han eit mål – å ta bedrifta vidare til neste steg.