Bygg 1 leverte over 100.00 dører i fjor og får ny rekordauke i 2019

"Konseptet vårt er tufta på god, sunnmørsk arbeidsmoral"

Grossisten Bygg 1 Produkter på Rystelandet opplever stor auke i leveransane av dører og tilbehøyr. I år er det venta ei rekordomsetning på mellom 150–160 millionar kroner.

Går så det susar: Dei tilsette på Bygg 1 har høg arbeidsmoral. Nede frå høgre: Fredrik Jørgensen, Roar Myklebust, Leidulf Jørgensen, Thomas Olsen, Håbjørn Reite. Sitjande frå høgre: Kjetil Gjertsen, Egil Skar, John Ove Høydal, Are Skogen og Johan Høydal. Ståande frå høgre: Håvard Hasund, Olai Vinjevoll, Gary Christie, Jan Bjørnar Abrahamsen, Kristian Ose Silseth, Sander Gjertsen, Stian Finnøy, Jon Dyrkorn, Jan Runar Holsvik, Petter Holsvik. 

Konseptet vårt er tufta på god, sunnmørsk arbeidsmoral

Nyheiter

Det betyr ein auke på rundt tjue prosent samanlikna med fjoråret som også var eit godt salsår, då med ni prosent vekst.