Fremst i landet -

Papirbrosjyrar knytt til tilboda ved helsestasjonen skal no fasast ut. Måndag tok helsestasjonane på Søre Sunnmøre eit stort steg innan den digitale verda med ny nettportal.

Helsestasjonsportal: Måndag vart Helsestasjonsportalen Søre Sunnmøre lansert. Irene Winsnes (jordmor), Monica Warberg Matinda og Lisbeth Aklestad (helsesjukepleiarar) leiande helsesjukepleiar Ingun Håheim Fjørtoft håpar at tilbodet vert godt teke imot.  Foto: Joachim Åsebø

Nyheiter

– Vi har samanlikna vårt tilbod med liknande tilbod i Noreg, og vi er trygge på vi med Helsestasjonen Søre Sunnmøre er landets beste, seier leiande helsesjukepleiar Ingun Håheim Fjørtoft.