Ørsta-meieriet betre ut i tilleggsrapport

Ei endring av produksjonen ved Ørsta-meieriet kan verte utsett med i alle fall fem år, og produksjonen av Kvitlin og Edamer held fram som før.

  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Det går fram av ei tilleggsutgreiing om strukturen for kvitostproduksjonen som vart lagt fram for styret i Tine tysdag.