Viggo Håvoll og Anne Britt Vartdal får konsesjon på Vartdal

– Det har vore tre utfordrande og vonde år

No er det endeleg avgjort at Viggo Håvoll og Anne Britt Vartdal får konsesjon for erverv av gnr. 106, bnr. 8 på Vartdal.

Gard: No er det endeleg avgjort at Viggo Håvoll og Anne Britt Vartdal får konsesjon for å ta over denne garden på Vartdal.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Det har vore tre utfordrande og vonde år

Viggo Håvoll og Anne Britt Vartdal
Nyheiter

Landbruks- og matdepartementet stadfestar Landbruksdirektoratet sitt vedtak gjort i fjor haust om å gi Viggo Håvoll og Anne Britt Vartdal konsesjon for Vartdal-garden. Vedtaket frå departementet er endeleg.