Varmt vatn erstattar kjemikaliar i avlusing

– Anten pest eller kolera

Bruken av kjemikaliar til avlusing av laks var minimal på Søre Sunnmøre i fjor. Men dei alternative metodane drep mykje fisk.

Laks: Bruken av kjemikaliar til avlusing er no minimal på Søre Sunnmøre. Biletet er frå eit av anlegga til Mowi, tidlegare Marine Harvest. Arkivfoto  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Etter fokus på mogelege negative verknader på miljøet har det vore nedgang i bruken av kjemiske avlusingsmiddel.