Arbeidet startar i neste veke

Legg om Indrehovdevegen

I neste veke startar arbeidet som handlar om ei omlegging av Indrehovdevegen.

Omlegging: Indrehovdevegen har i mange år vore planlagt å verte lagt om. No startar arbeidet som skal vere ferdig i slutten av august. Det skal byggjast ein sambindingsveg frå Indrehovdevegen til Ytrehovdevegen, slik denne skissa viser. Skisse: Asplan Viak 

Dette vert eit løft for heile Hovdebygda

Dag Jarle Aa
Nyheiter

Omlegginga inneber mellom anna at eit farleg kryss vert lagt om, og at Indrehovdevegen vert stengt ved innkøyringa på Ytrehovdevegen.