God dag-praten med Roar Gjerde

Mi draumeforside: "Volda sjukehus og Morksenteret berga for all framtid"

Nyheiter

Korleis er kvardagen din?

Kvardagane mine er varierte. Fritida mi brukar eg å prøve å kome meg på tur, kan vere lufteturar med hunden eller ein topptur enten på beina eller på ski saman med folk eg sett pris på. Elles går det mykje tid til Røde Kors.