– Vi kan skrinlegge nytt kulturhus

– Om vi er i ein situasjon der vi ikkje ønskjer meir lånegjeld, kan vi velje å skrinlegge planane om kulturhus.

VOLDA: Slik ser dei nyaste skissene ut til eit nytt kulturhus i Volda, basert på ei omfattande utbygging av noverande Volda samfunnshus. ILLUSTRASJON: NORDPLAN / VOLDA KOMMUNE  Foto: FOTO: NORDPLAN / VOLDA KOMMUNE

Nyheiter

Det skriv FAU frå barnehagar og skular i Volda kommune, som innspel til kommunen sitt budsjett og økonomiplan for dei neste fire åra.