Folkehav samla seg rundt Mork rehabiliteringssenter:

- Vi gir oss aldri

Mellom 1.500 og 2.000 personarslo ring om Mork rehabiliteringssenter ved å gå i fakkeltog. Beskjeden til helseføretaket og helseminister Bent Høie er at pasientane må priorterast først og at institusjonane må bestå.
Nyheiter

Både tilsette ved Mork rehabliteringssenter og initiativtakarane til fakkeltoget vart rørte over folkemengda som tok del i fakkeltoget søndag kveld.