Rådmannen

Vil stoppe massetak i Ytrestøylen

Rådmannen i Ørsta ber formannskapet om å stoppe planarbeidet med Hovden massetak ved Ytrestøylen. Vidare planlegging må vente til ein overordna plan er klar.

E39 ved avkøyrsla til Ytrestøyl, ved Hovdevatnet. Viser området der det er søkt om masseuttak.  Foto: svein aam

Nyheiter

Det går fram av rådmannen si tilråding til førehandsvurderinga av Hovden massetak.