Vil mekle med fylkesmannen om sentrumsplanen

Fylkesmannen vil ikkje trekkje motsegna mot sentrumsplanen i Ørsta. No ber rådmannen om aksept frå formannskapet til å mekle.

  Foto: Janne Marit Myklebust

Nyheiter

I alt vart det lagt seksten motsegner til forslaget til områdeplan for Ørsta sentrum etter at formannskapet sende planen ut på høyring.