Strid om tingretten på Søre Sunnmøre

Ulstein kommune vil ikkje støtte kampen til Søre Sunnmøre tingrett for framleis eksistens. I staden held Ulstein fast på tilknytinga til Sunnmøre tingrett i Ålesund.

Nedleggingstruga: Søre Sunnmøre tingrett er nedleggingstruga. Ulstein kommune avviser å skifte rettsskrins for å utvide grunnlaget for tingretten.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Dette har ført til ein disputt mellom ordførarane i Volda og Ulstein, Jørgen Amdam og Knut Engh.