Vil seie opp apotekavtalen

– Apotekavtalen frå j anuar 2019 bør seiast opp, seier leiar i Ørsta Arbeidarparti og vara-ordførar i Ørsta kommune, Karen Høydal.

Legemiddelsaka: Den nye avtalen om apotekleveransar har ført til store utfordringar for Ørsta kommune. Varaordførar Karen Høydal ynskjer å seie opp avtalen.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Ho har registrert at det etter nyttår har vore store problem med leveransane av legemiddel til sjukeheimane og heimebasert omsorg i Ørsta kommune.