Nei til å leggje ned sentrumsskule i Volda

Tenesteutvalet for oppvekst og kultur var splitta i debatten om Bratteberg og Vikebygda skule.

Samlokalisering: Administrasjonen i Volda kommune tilrår nedlegging av Vikebygda skule. Tenesteutvalet for oppvekst og kultur sa onsdag nei.  Foto: Joachim Kroken Åsebø

Nyheiter

Administrasjonen i Volda kommune har tilrådd at Bratteberg og Vikebygda skular skal samlokaliserast. I prinsippet vil det bety ei nedlegging av Vikebygda skule frå 31. juli i år. Fleire av politikarane tok til ordet for å ha to skular i sentrumskrisen i Volda, og ikkje gå ned til to.