Løyste ut ca 40 meter breidt ras

Her gjekk raset som tok livet av ein mann frå Ørsta.

Raset gjekk i denne fjellsida. Vi kan skimte brotkanten i overkant av der gruppa med redningsfolk står. Den omkomne rann ned fjellsida då raset vart løyst ut.  Foto: Volda Ørsta Røde Kors skredgruppe.

Nyheiter

Biletet er tatt av folk frå Volda Ørsta Røde Kors skredgruppe i samband med redningsaksjonen, og viser omstenda rundt ulykka.