Fylkeskommunen seier ja til å leige i Volda Campus Arena

– Hallen i Volda er fullfinansiert

Fylkesrådmannen rår til at fylkeskommunen går inn i ein langsiktig leigeavtale med Volda Campus Arena. Då er siste brikka på plass for realiseringa av hallen.

Ny hall: Volda Campus Sparebank 1 Arena er fullfinansiert med det fylkeskommunale engasjementet. 

Nyheiter

Den nye Volda Campus Arena fekk nyleg ein kommunal garanti og eit tilskot på 30 millionar kroner. Det sikra den eine viktige brikka for å realisere fleirbrukshall-prosjektet i Volda.