– Medisinfeil har ført til auka kostnader

– Det mest alvorlege er at kommunen ikkje kan stole på multidosane, og at alt må kontrollerast fleire gonger.

Dosettar: Feila frå Norsk Medisinaldepot har ført til ekstraarbeid for dei tilsette i eldreomsorga i Ørsta kommune.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Skriv rådmann Wenche Solheim og seksjonsleiar Inger Liadal i eit skriv til Ålesund innkjøpssamarbeid.