Ørsta kommune gir ikkje tilskot til X2

Levekårsutvalet sa samrøystes nei til å gi tilskot til X2-festivalen.

Får tilskot: «Over stokk og stein» får 5000 kommunale kroner.  Foto: Janne-Marit Myklebust

Vi skal hjelpe fram nye tiltak til dei klarer seg sjølve, og i år er det X2 som vert offer

Jostein O. Mo
Nyheiter

Derimot får både Sunnmøre kammermusikkfestival (10.000 kroner), «Luftkjølt laurdag» (10.000), hinderløpet «Over stokk og stein» (5000) og Naturfestivalen og Saudehornet rett opp (30.000) til årets arrangement.