Har skjerpa praksisen rundt sovande barn i barnehagane

Ørsta kommune har gjort tydelegare vaktpraksisen overfor sovande barn i barnehagane.

Sovande barn: I Dalane barnehage og i dei andre Ørsta-barnehagane har dei gode rutinar for vakthald rundt sovande barn. No vert praksisen tydeleggjort, fortel barnehagesjef Reidun Mo. 

Nyheiter

Dette er gjort etter at ein gut, som låg og sov i ei barnevogn åleine på eit rom i ein barnehage i Bergen, døydde etter at han vart kvelt. Dette skjedde i januar i år.

– Vi har gode rutinar for vakthald kring dei minste borna som har behov for å sove i barnehagane. Likevel er praksisen no gjort tydelegare med auka fokus etter initiativ frå styrarane. Nytt er at det no sit vakter kontinuerleg ved barnevognene i nokre barnehagar.

Det fortel seksjonsleiar for Ørsta-barnehagane, Reidun Mo.

I reglementet heiter det m.a. at kvar barnehage må ha forsvarleg tilsyn med sovande barn, og at barnehagane må ROS-analysere tilsyn under soving og utarbeide rutinar basert på analysen. Den skal innehalde punkt om m.a. kvalitet på smokkar, snorer, selar tilpassa barnet, kattar/dyr som kan kome i vogna og overoppheting (sol). Også kidnapping er med på lista.

– Vi bur i Ørsta men kan likevel ikkje vere trygge, seier Reidun Mo.