Slo Volda i kommunetesten

Ørsta - ein god nummer ni

Forbrukerrådet har testa kor gode kommunane er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tenester.

  Foto: Janne-Marit Myklebust

Nyheiter

Alle kommunane er testa på til saman nesten 30.000 opplysningar via telefon, e-post og nettsider.

Best i Noreg er den vesle kommunen Nesset i Møre og Romsdal.

– Gratulerer til Nesset kommune! Dei forstår kor viktig det er å snakke med innbyggjarane sine, og gi raske og gode svar. Dei viser at dei tek på alvor at kommunen har tenester som er viktige i liva våre, seier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i ei pressemelding.

Ho viser til at kommunane til dømes har ansvar for at innbyggjarane har lege og skule å gå til, vatn i springen og omsorg når folk vert gamle.

– Difor er det viktig at det er enkelt å kome i kontakt med kommunen og at dei gir gode svar, seier ho.

Forbrukerrådet sine folk søkte informasjon om skulefritidsordning, byggesakshandsaming og moglegheita for å få fast heimehjelp. Svara vart vurdert etter kor raskt det kom, og relevans. Alle 422 kommunar i Noreg vart testa. Det vart sendt tre separate e-postar, og ringt to telefonsamtalar til kvar kommune. I tilllegg har dei leita etter 24 ulike informasjonselement på kvar kommune si nettside, på både mobil og stasjonær datamaskin.

Ørsta og Volda

I Møre og Romsdal kom Ørsta på niandeplass blant dei 35 kommunane i fylket, og 101. plass nasjonalt, blant landets 422 kommunar.

Volda kom på 11. i fylket, og 118. plass nasjonalt.

Etter Nesset, med sine rundt 3.000 innbyggjarar, følgde Bergen på ein 2. plass.

– Vi kan difor konkludere med at det er mogleg for å alle å gjere det bra – både David og Goliat kan få det til, seier Blyverket.