Trivselstiltak på Vallamarka

– Det er fint å kjenne andleta til dei andre som bur her

– Det er fint å lære dei andre som bur her å kjenne.

Sosialt: Arne Eidheim rosar tiltaket frå Røde Kors Besøkstenesta. – Det er greitt å kunne samlast og lære kvarandre å kjenne, seier han. No er det fast vaffeldag kvar onsdag på Vallamarka, og pårørande som også har tid, er hjarteleg velkomne til å vere med, oppmodar besøkstenesta. 

Nyheiter

Dei nye helse- og omsorgsbustadene på Vallamarka har byrjar å verte fylt opp. No bur det folk i 14 av dei 20 leilegheitene.