40 år sidan rastragedien

Unike bilde frå Engesetfonna

- Eg opplevde det som svært dramatisk.
Nyheiter

Jostein O. Mo var 26 år då Engesetfonna råka, 10. februar 1979. Søndag er det 40 år sidan.