Tilsette slaktar rapporten som sparkar beina under Mork rehab.

– Pasienten vert taparen

– Pasienten og dei pårørande er dei store taparane dersom Mork rehabiliteringssenter vert lagt ned. Ørsta kommune vil aldri klare å gi same tilbod som spesialistane på Mork.

Protesterer: Skaka over forslaget om å legge ned Mork Rehabiliteringssenter. Frå venstre institusjonslege Linda Gramshaug Fonseca, ergoterapeut Monica Gustavsen, fysioterapeut Stina Jakobsen, og einingsleiar Dagrun Opsal på Ørstaheimen. 

Kommunane vil ikkje greie å erstatte det velfungerande til-bodet pasientane har på Mork i dag

Nyheiter

– Det er heller ikkje meininga. Frå sentralt hald er det bestemt at det er spesialisthelsetenesta som skal rehabilitere pasientar med m.a. nevrologiske skade- og sjukdomstilstandar av høg kompleksitet, der behov for spisskompetanse og intensitet i rehabiliteringa er stor.