Vurderer å selje samdrift

Aksjonærane i Vassenden Samdrift AS vurderer å selje selskapet. Det går fram av ein annonse på finn.no.

Vassenden samdrift: Aksjeselselskapet vart skipa i 2007, og vert no vurdert selt. 

Nyheiter

Samdrifta vart etablert i 2007, og fjøsen er bygt ved fv. 655, og ligg ovanfor Vatnevatnet.