Sandvik Sundnes innstilt til Tussa-styret

Inger Merete Sandvik Sundnes er innstilt som Ørsta kommune sin representant i Tussa Kraft AS sitt styre.  Foto: Roy-Arne Folkestad/Arkiv

Nyheiter

Inger Sandvik Sundnes er i dag Ørsta sin styrerepresentant i Tussa Kraft AS, og Knut Olav Standal er vararepresentant. Ørsta formannskapet gjekk samrøystes inn for å innstille Sandvik Sundnes og Standal som sine representantar til valkomiteen. Det er val for perioden 2019–2021.