50 fagfolk diskuterte omlegging i rehab-tilbodet

- Ambulante team kan erstatte heildøgnsplassar

Kva er risikoen ved å redusere talet på sengeplassar innan rehabilitering frå 46 til 20 i fylket, og legge alle sengeplassane til Ålesund?

Dette er dei rundt 50 som torsdag gjorde ei risiko- og sårbarheitsanalyse av å halvere talet på sengeplassar. Framme t.v. klinikksjef Jorunn Bøyum og avdelingssjef Steinar Gjærde.  Foto: Per Ove Stige

Nyheiter