Vil ha fram alle fakta om Mork på Molde-møte

Når representantane for Ørsta og Volda kommunar reiser på ROS-møte i Molde torsdag, er det med krav om å få fram alle fakta i saka om Mork rehabiliteringssenter.

Mork-senteret: Ørsta og Volda kommunar vil argumentere kraftig i mot nedlegging av Mork rehabiliteringssenter på eit møte i Molde torsdag. 

Nedlegging av velfungerande fagmiljø som ved Mork og Aure vil truleg føre til ei fagleg svekking av rehabilitering i Møre og Romsdal totalt sett.

Nyheiter

I eit førebels notat som kommunane har utarbeidd før møtet, slaktar dei rapporten frå faggruppa. Rapporten kom sist fredag.