Ørsta Høgre

Vatne toppar lista og er ordførarkandidat

Som varsla allereie i fjor haust, er Anne Sølvi Vatne Ørsta Høgre sin toppkandidat og ordførarkandidat til kommunestyrevalet.

Frå venstre Per-Are Sørheim, Einar Åmås, Bjørn Støylen, Birgitte Schytte Sætre, Rigmor Nekstad, Inger Sandvik Sundnes, Anne Sølvi Vatne, Kim Thorup, Brit Aanning Aarseth og Sjur Aarestrup. 

Nyheiter

Partiet har hatt nominasjonsmøte, og på lista er både partiveteranar og nykomarar.

– Lista er ei blanding av kjende og nye namn, med god spreiing i alder, erfaring og tilknyting til nesten alle delar av kommunen, heiter det i ei pressemelding.

Anne Sølvi Vatne frå sentrum/Åmdalen vart formelt vald til Ørsta Høgre sin ordførarkandidat på nominasjonsmøtet. Vatne takkar for tilliten, og ser fram til å drive valkamp.

Ho seier at det skal bli spennande å sjå kven som endar opp med ordførarklubba til slutt, og håper sjølvsagt at Høgre stikk av med ordførarvervet.

Ørsta Høgre er i full gong med sitt arbeid med program, der heilskapleg og langsiktig politikk er i fokus.

Helga 2.–3. februar deltok Ørsta Høgre med fem delegatar på fylkesårsmøtet i Kristiansund, der det med anna vart vedtatt helsesatsing i fylket. Det var eit sameint årsmøte bak resolusjonen.

På andre- og tredjeplass på lista står Per-Are Sørheim frå Åmdalen, og Inger Sandvik Sundnes frå sentrum. Dei har vore leiande i Ørsta Høgre inneverande periode.

Vidare på lista er Einar Holsvik, Hovdebygda, og Ann-Karin Sætre, Vartdal, som tidlegare har hatt fast plass i kommunestyre og i hovudutvala. Dei neste namna er nye på lista, men ikkje i politikken. Terje Koppen, Rigmor Nekstad, Sjur Aarestrup og Ann Karin Yndestad, sikrar bredde og kompetanse inn på lista. Aarestrup melder overgang frå Venstre.

– Ørsta Høgre skulle ynskje at det var fleire kvinner på lista, men dette er ei utfordring dei fleste parti kjemper med. Det er også vanskeleg å få dei yngre til å stille på liste, då dei fleste her er opptekne med utdanning og familieetablering. Vi håper at fleire kvinner vil vere aktive i valkampen, seier Anne Sølvi Vatne.

Ho understrekar likevel at dei har fått til ei liste som representerer stabilitet og nye moglegheiter, samtidig som det er god blanding i alder og kompetanse og som dekkjer dei fleste områda i lokalpolitikken, ifølgje pressmeldinga.