Halvhjarta forsøk på omkamp

Trykte på startknappen for kulturhus

Volda formannskap godkjente ein plan der nytt kulturhus skal vere ferdig i 2021. Men først var det tilløp til omkamp.

Tidleg skisse for det nye kulturhuset i Volda- seinare har denne skissa vorte litt endra på. Sannsynleg pris: om lag 185 millionar.  Foto: FOTO: NORDPLAN / VOLDA KOMMUNE

Nyheiter

Det har gått fort framover med planane om å bygge på det gamle Samfunnshuset - til kulturhussaka i Volda å vere.