Stort engasjement rundt søppel:

– Sjå på kva du kastar og tenk deg om

I snitt kastar kvar og ein av oss 427 kilo med avfall i løpet av eitt år. Kristine Ullaland prøver å nærme seg ein søppelfri kvardag, og tysdag delte ho sine tankar til ein fullsett sal i Aasen-tunet.

Inspirerte: Kristine Ullaland har ein søppelfri kvardag. Tysdag kveld inspirerte ho mange i Aasen-tunet med sitt foredrag. 

Nyheiter

Då Kristine Ullaland var student i London i 2012 la ho merke til at britane samla søppelet sitt i bossekkar i gatene. Ho vegra seg for å samle søppelet sitt på denne måten og tok heller vare på det som skulle kastast i veska si. På den måten vart ho meir bevist på kor mykje søppel som samla seg opp i løpet av ein dag. Bevisstgjeringa førte til fleire internettsøk og ho vart kjent med Zero Waste-bevegelsen.