Ørsta-politikarane vil kjempe for Mork-senteret

– Samfunnsøkonomisk ei katastrofe å legge ned på Mork

Ørsta-politikarane reagerer sterkt på forslaget til arbeidsgruppa om å samlokalisere rehabiliteringstilbodet til Ålesund og legge ned tilboda på Mork og i Aure.
Nyheiter

– Det er ein tragedie å registrere kva som er i ferd med å skje, og det er heilt meiningslaust når du veit kor stor pasientgruppa er som har fått hjelp med. Vi skal ikkje henge med hovudet no og vi må stå i kampen, sa ordførar Stein Aam då Mork rehabiliteringssenter vart diskutert i formannskapet tysdag.

Vil samle rehabiliteringstilbodet i Ålesund

Foreslår nedlegging på Mork i 2020

Arbeidsgruppa som har sett på spesialisert rehabilitering i Helse Møre og Romsdal foreslår å samle rehabiliteringstilbodet i Ålesund. Om styret vil gå inn for dette vil Mork rehabiliteringssenter bli lagt ned i 2020.


Torsdag skal leggast fram ROS-analyse for rehabiliteringstilbodet i Helse Møre og Romsdal. Ørsta kommune vil vere til stades under framlegginga, og det vil og tilsette frå Mork rehabiliteringssentere vere.