Håper på sal for Ørsta Torg i år

Først skal Ørsta Torg innreiast med moderne kontorlokale. Så skal bygget seljast.

Ørsta Torg: SpareBank1 Søre Sunnmøre har lenge arbeidd for å selje Ørsta Torg. 

Vi skal gjere det som er naudsynt for at Ørsta Torg skal bli eit praktbygg

Stig Brautaset
Nyheiter

Det er planen til SpareBank1 Søre Sunnmøre, som har vore ufrivillig eigar av Ørsta Torg, etter at banken måtte ta over bygget i samband med ein konkurs.