Vil byggje 17 meter over bakkenivå

Ønskjer å bygge fem etasjers blokk som reiser seg 17 meter over bakkenivå i Storgata i Volda.

Utbyggingsplanar: Sett frå rådhusmarka. Tore Aarflot, Tonje Marie Nupen Aarflot og Anders Nupen har planar for utvikling av eigedomane Storgata 7 og 9 i Volda. Illustrasjon: Per Mulvik AS 

Nyheiter

Redaktør i avisa Møre i Volda, Tore Aarflot, saman med Tonje Marie Nupen Aarflot og Anders Aarflot Nupen, har store utbyggingsplanar, midt i hjartet av Volda sentrum.