Har sett ned nemnd som skal jobbe for trafikkstasjonen

– Å ta vekk funksjonar handlar om ei krise!

møte: Laurdag vart det halde eit startegimøte om trafikkstasjonen i Hovdebygda. Ei rekkje sjåførlærarar var mellom dei som møtte opp, i tillegg til m.a. ordførarane.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Dagleg og fagleg leiar Kjell Erik Rotevatn på Rotevatn Trafikkskule i Volda, er mellom køyrelærarane som reagerer sterkt på tilrådinga om å fjerne funksjonar ved Ørsta Trafikkstasjon.

Ei rekkje køyrelærarar frå Ørsta og Volda var laurdag samla til eit møte på rådhuset i Ørsta der det vart lagt ein strategi for å hindre at føreslåttee funksjonar ved trafikkstasjonen vert fjerna.