Forlik kan sikre sluttføring av skredvollen på Vallabøen

- Hadde omfattande diskusjonar etter sal til søsterselskap

Bustyrar for Aurstad-konkursen meiner at K A Aurstad selde maskiner og utstyr til søsterselskapet Aurstad Maskinutleige til for låg pris.

Ei rekkje kreditorar var til stades under skiftesamlinga i Volda.  Foto: Janne Marit Myklebust

Nyheiter

Eit forlik kan føre til at Aurstad sine prosjekt med skredvoll på Vallabøen og Melsgjerdet no vert sluttført.