Stortingsrepresentant Fredric Bjørdal Ap) går imot avvikling av trafikkstasjonen i Hovdebygda

- Dette er den mest sentraliseringsivrige regjeringa vi har hatt

Fredric Bjørdal (Ap), som sit i finanskomiteen på Stortinget, vil kjempe for å oppretthalde trafikkstasjonen i Hovdebygda.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

- Min umiddelbare kommentar til konklusjonen i konsulentrapporten om å avvikle trafikkstasjonen i Hovdebygda, er at dette er eit dårleg forslag, som føyer seg inn i rekka av sentraliseringsforslag frå det som må vere den mest sentraliseringsivrige regjeringa vi har hatt.