Dagleg leiar på Åm Trafikkkskule

– Vert dette gjennomført er det ei ulykke for Ørsta/Volda

– Vert framlegget frå konsulentselskapet vedteke slik det ligg føre, er det ei ulykke for Ørsta og Volda!

Rysta: Dagleg leiar for Åm Trafikkskule, Christian Åm, meiner det er meiningslaust å nedgradere trafikkstasjonen i Hovdebygda. 

Stasjonen er ein nøkkelstasjon for heile næringa. Behovet for å halde opp dagens situasjon er definitivt til stades

Christian Åm
Nyheiter

Det seier dagleg leiar på Åm Trafikkskule i Furene, Christian Åm.