Pålegg å gje kyrne trim

Mattilsynet pålegg meir trim for ein flokk storfe i Volda. Det er avdekt at dei ikkje har fått dei minimum med åtte veker mosjon dei skal ha.

Mosjon: Alt storfe skal ha minimum åtte veker mosjon i løpet av sommaren. No får ein bonde pålegg om å trimme dyra. Illustrasjonsfoto  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Mattilsynet viser til overfor ein bonde at det vert stilt krav om at storfe skal ha minimum åtte veker mosjon ute, og då helst på beite.