Trafikkstasjonen i Hovdebygda er overdimensjonert og kan miste fleire tilbod

Foreslår flytting av trafikkstasjonen til Volda

Ørsta/Volda Trafikkstasjon i Hovdebygda er foreslått kraftig nedgradert, nedbemanna og flytta til Volda.

Vert flytta?: Trafikkstasjonen i Hovdebygda kan verte avvikla. Det nye forslaget handlar om ei nedgradering og flytting, kanskje til Volda.  Foto: Janne-Marit Myklebust

Dei føreslåtte endringane vil føre til at brukarane må reise til Ålesund for gjennomføring av førarprøver innan MC og tunge køyretøyklasser

Nyheiter

Dette er mellom konklusjonane i ein rapport utarbeidd på vegner av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.