Reagerer på innspel om storskule i sentrum

– Skivebom frå Vatne

– Frp-politikaren Idar Henning Vatne var sjølv med på å vedta bygging av skule i sentrum for mindre enn ein månad sidan. Kva nytt har skjedd sidan dette vedtaket?

Ny sentrumsskule: Ein ny sentrumsskule for 5.-7. trinn skal byggjast ved Velle skule. Skulane skal huse elevar frå Velle og Vikemarka. Dagens Velle skule vert nærskule for 1.-4. trinn. Det same for Vikemarka.  Foto: Janne-Marit Myklebust

Mange av påstandane Vatne kjem med er direkte feil

Nyheiter

Det spør Gunnar Knutsen (V) om, etter at Idar Henning Vatne (Frp) gjekk ut i Møre-Nytt og stilte spørsmål ved om ein storskule i sentrum vil vere det beste.