Amfi Ørsta omsette for 384 mill i fjor

– Amfi Ørsta held posisjonen

Amfi Ørsta hadde ein nedgang på to millionar kroner i salet i fjor. Totalomsetninga ved nyttår kom på 384 millionar.

Nøgd: Senterleiar Inger Sundnes Sandvik konstaterer at Amfi-senteret i Ørsta held posisjonen. Sjølv om omsetninga gjekk litt ned, var det fleire besøkande på senteret samanlikna med 2017. 

Nyheiter

Nedgangen er berre på 0,7 prosent og senterleiar Inger Sundnes Sandvik er nøgd med tala for 2018.