Amfi Ørsta omsette for 384 mill i fjor

– Amfi Ørsta held posisjonen

Amfi Ørsta hadde ein nedgang på to millionar kroner i salet i fjor. Totalomsetninga ved nyttår kom på 384 millionar.

Nøgd: Senterleiar Inger Sundnes Sandvik konstaterer at Amfi-senteret i Ørsta held posisjonen. Sjølv om omsetninga gjekk litt ned, var det fleire besøkande på senteret samanlikna med 2017.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Nedgangen er berre på 0,7 prosent og senterleiar Inger Sundnes Sandvik er nøgd med tala for 2018.