Ynskjer ny drift på Klubben

Det er framleis uavklart kva som skjer med massetaka på Klubben og på Greivsneset i Volda.

Klubben: Aurstad Tunnel AS ynskjer å kome i gang med ny drift på Klubben. I kva form er ikkje avklart.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

– K A Aurstad sat på konsesjonane på begge desse massetaka, og desse vart automatisk inndregne i samband med konkursen, fortel dagleg leiar Jo Stian Tverberg.