Ei sjølvfølgje i dag – eit underleg ljoshav tidlegare

Straum ja, er det ei sjølvfølgje?

Minne: Gamle kjerrehjul er mellom dei gode minna om farne tider som Bjørn Sindre Ytrestøyl og svigerinna Torill G. Wollmann har mellom gardstinga på Ytrestøylen. Foto. Hjørdis Almelid Vikenes  Foto: Hjørdis Almelid Vikenes

Nyheiter

Ole Johannes Ytrestøyl, også kalla Ola, og broren Andreas sytte for at garden deira på Ytrestøylen i Volda fekk straum tidleg på 1900-talet. Den gongen var det nytenking og hardt arbeid som låg bak at gardstunet fekk lys. I dag tek alle det som ei sjølvfølgje at ein har straum. Fotefara frå forfedrane og formødrene finn dagens bebuarar på Ytrestøylen fleire stadar i husa på garden.