Ordføraren forstår misnøya i Årsetdalen

–Det vi har i dag er ikkje bra nok

Ordførar Stein Aam forstår misnøya med rassikringa i Årsetdalen.

Årsetdalen nyttårsaftan. Vatn fossar opp frå underdimensjonerte rør.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Etter ein ny runde med rasfare og evakuering nyttårsaftan, snakka Møre-Nytt med ein fortvilt Helge Aarseth, som bur rett under den rasutsette fjellsida.