Ny sentrumsskule og ny Sæbø skule

Delte meiningar i formannskapet

Levekårsutvalet sa onsdag klart ja til å bygge ny sentrumsskule og ny Sæbø skule. I formannskapet torsdag var økonomien eit ankepunkt.

Paul Kristian Hovden (KrF) i samtale med Ivar-Otto Kristiansen og Eldar Øye frå Ørsta kommune.1  Foto: Janne-Marit Myklebust

Nyheiter

I sentrum manglar kommunen i dag plass til 120 elevar. Kapasiteten ved Velle og Vikemarka er sprengt, og Velle skule har undervisning også på kulturhuset og på Kaihuset for å få nok rom.  På Sæbø er der god plass, men gamleskulen er i ein slik stand at han står i fare for å verte stengt.

-  Sæbø skule og ny sentrumsskule er to svært ulike skulebyggprosjekt med sine store utfordringar, og også med stor avstand mellom bygga. Eg ser ikkje verdien av å koordinere desse to prosjekta, sa Per Are Sørheim (H) i Ørsta formannskap, etter at Stein Aam (SP) argumenterte for at dei to prosjekta burde verte drive fram samstundes under felles prosjektleiing.