Aurstad-konkursen

Arbeidet i Rotsethorntunnelen held fram

Arbeidet med opprustinga av Rotsethorntunnelen held fram som planlagt. Aurstad-selskapet som har kontrakt med Statens vegvesen, er ikkje råka av konkursen.

Held fram: Arbeidet med opprustinga av Rotsethorntunnelen er ikkje påverka av Aurstad-konkursen.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

– Vi har kontrakt med Aurstad Tunnel AS. Dette selskapet er ikkje råka av konkursen i K A Aurstad AS, fortel avdelingsdirektør Ole Jon Tønnesen i Statens vegvesen region midt.