Aurstad-konkursen

– Det kom som ei bombe

– Dette kom som ei bombe. Men då det vart kalla inn til allmøte i matpausen, samstundes som rykta byrja å gå, då skjøna vi alvoret.
Nyheiter

Det seier Erling Lid, tillitsvald hos KA Aurstad. Han er tillitsvald for dei som er organiserte i Norsk Arbeidsmandsforbund.