«Oppvaskmøte» om dispensasjonar

– Vi kan ikkje be folk følgje lova når vi har haugevis med eksempel på at det ikkje er nødvendig

– De skal sjå til at lova vert følgt, og så bryt de henne sjølve.

Informerte: Einingsleiar for bygg- og oppmåling, Kåre Hjelle, informerte politikarane i samfunnsutvalet om fleire lovbrot i dispensasjonsvedtak utvalet har gjort. T.v. leiar for plan og miljø, Gunnar Wangen. Framme Roger Vartdal (KrF) og Karl Asgeir Sæbønes (SP).  Foto: Janne-Marit Myklebust

Det er eit problem for oss å skulle forklare folk at dei skal følge lova, når vi har haugevis med eksempel på at det eigentleg ikkje er nødvendig

Kåre Hjelle
Nyheiter

Einingsleiar for bygg- og oppmåling, Kåre Hjelle, var tydeleg mot politikarane i samfunnsutvalet tysdag.